Lidmaatschap

Het aan- of afmelden van leden dient schriftelijk te gebeuren, in verband met de benodigde handtekening om toestemming te geven voor automatische incasso.

Klik hier voor aan- en afmeldingsformulieren, deze zijn te vinden onder downloads -> lidmaatschap. 

En klik op deze link voor alle info voor onze nieuwe leden!

Eveneens dienen adreswijzigingen of wijziging van bankgegevens schriftelijk te worden doorgegeven.
Formulieren en bovengenoemde wijzigingen kunt u sturen aan:

Westerpark 8a 7685 PK Beerzerveld (is adres sportpark Westerpark, brievenbus bevindt zich voor aan de weg) of mailen naar:
ledenadm.vvmarienberg@gmail.com

Het lidmaatschap kan door een lid voor de 1e van een kwartaal worden opgezegd.
Dus voor 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Contributies

De contributies worden per kwartaal automatisch geïncasseerd rond de volgende data: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De contributie wordt geïnd per automatische incasso (IBAN NL86RABO0384909930)

Senioren en Dames
(Vanaf 19 jaar)
€ 57,50 per kwartaal
Junioren
(Vanaf 13 t/m 18 jaar)
€ 30,50 per kwartaal
Pupillen
(Vanaf 5 t/m 12 jaar)
€ 20,75 per kwartaal
Steunende leden € 23,25 per kwartaal
Donateurs € 10,00 per jaar
Zaalvoetbal € 32,00 per kwartaal


Maximaal 2 junior- of pupillenleden binnen één gezin betalen contributie.
Zijn er binnen één gezin meer leden, dan zijn deze vrij van contributiebetaling waarbij als regel geldt dat het jongste lid wordt vrijgesteld van betaling.
De senioren en dames blijven bij deze berekening buiten beschouwing.