Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

11 oktober 2017

Maandag 30 oktober 2017, Aanvang 20.00 uur.

Het bestuur van vv Marienberg nodigt de leden en ouders van jeugdleden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 30 oktober as. om 20.00 uur in de Spil.

Bijgaand vindt u de agenda voor deze avond. Naast de reguliere onderwerpen stellen we een gewijzigd huishoudelijk reglement vast.

De bijgevoegde documenten kunnen gedownload en geprint worden. Er zullen ook een aantal kopieën tijdens de vergadering aanwezig zijn.


Namens het bestuur
Erik Zomerdijk

Documenten voor de ALV:
• Agenda
• Notulen ALV 31-10-2016
• Jaarverslag secretaris
• Concept Gewijzigd Huishoudelijk Reglement vast te stellen door de Leden.