Algemene Ledenvergadering dd 30 okt 2018

30 oktober 2018

Afgelopen maandagavond waren er een 40-tal leden aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering van voetbalvereniging Mariënberg.
Voorzitter Jan Hagedoorn stond in zijn openingswoord onder meer stil bij het overlijden van erelid Henk Veltink.
De notulen van de vorige vergadering werden door de aanwezige leden van op -en aanmerkingen voorzien, waarna de notulen goedgekeurd werden.
Ook het jaarverslag van de secretaris werd goedgekeurd.

 

Bij de bestuursmededelingen vertelde de voorzitter over het in te voeren AVG-beleid, dat inmiddels op de site verschenen is , zodat een ieder daar kan lezen wat het beleid in houdt.
Het is voor het bestuur best een hele klus geweest om dit volgens het stappenplan van de KNVB op te stellen.
Binnenkort zullen ook weer de foto’s van de elftallen e.d. op site geplaatst mogen worden.
Er werd ook gesproken over het beleid van alcohol onder de 18 jaar. De kantine vrijwilligers moeten hier goed op letten tijdens de barwerkzaamheden. Maar ook een oproep aan de hele vereniging, dat we elkaar hierop moeten aanspreken, als je ziet dat iemand onder de 18 jaar alcohol drinkt. Zo kunnen we samen met elkaar hier op een positieve manier mee omgaan en het voorkomt dat we een boete krijgen als er een” mystery guest” van de gemeente, de kantine zal bezoeken.
Verder werd er vanuit het bestuur mede gedeeld dat we m.i.v. 1 januari 2019 een begin gaan maken met een “ rookvrij sportpark”. Er zal dan s ‘ochtends tot 12u niet gerookt mogen worden op het sportpark, als alleen onder de overkapping van de kantine.
En ook het 75-jarig jubileum dat in 2020 zal zijn, kwam voorbij in de bestuursmededelingen.
De datum is inmiddels bekend, van 10 t/m 15 augustus 2020 (week 33) zullen de festiviteiten plaatsvinden.
Het bestuur zal de lijnen uit gaan zetten en t.z.t. zal de hulp van de commissies en leden gevraagd worden om er samen een geweldig jubileum van te maken. Leuke ideeën hiervoor zijn overigens aan te dragen bij de bestuursleden.
Het financieel verslag werd door penningmeester Arjan Bolks met een duidelijke presentatie toegelicht en hij nam de aanwezige leden mee door de baten en de lasten van de club. Ook werd de begroting voor het volgende seizoen vastgesteld.
Aftredende en herkiesbare bestuursleden zijn Rolf Hofsink en Wilma Prins. Zij zetten hun functie voort binnen het bestuur.
Na de rondvraag en niets meer aan de orde zijnde sloot Jan Hagedoorn de algemene ledenvergadering.
( JM)