Openstelling sportvelden zomerperiode 2018

11 juli 2018

Hieronder de tekst van de brief van de gemeente:

 

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij treft u informatie aan over het onderhoud en het opengaan van de sportvelden tijdens de zomerperiode 2018.

Aanbrengen belijning
Zoals u weet moet voor het aanbrengen van de belijning van de sportvelden groei remmende belijningverf gebruikt worden. U mag daar geen bestrijdingsmiddelen aan toevoegen! Wanneer geconstateerd wordt dat dit wel gebeurd, zullen de kosten die het extra onderhoud daardoor met zich meebrengt aan u worden doorberekend.

Verplaatsbare doelen
Een dringend verzoek om de verplaatsbare doelen na gebruik op een geschikte plaats buiten het veld te plaatsen, dit i.v.m. het maaien van de velden.

Ingebruikname velden na de sluitingsperiode
Na het onderhoud van de sportvelden is een herstelperiode noodzakelijk van 8 weken. Zoals het nu lijkt kunnen de trainingsvelden weer worden gebruikt vanaf 06 augustus 2018 en de wedstrijdvelden vanaf
20 augustus 2018 (m.u.v. veld 2 en trainingsveld 6 sportpark “Westerpark” Beerzerveld. In augustus wordt bekeken wanneer hier gestart kan worden)

Wanneer u weer gebruik wenst te maken van de sportvelden moet u vooraf contact opnemen met het KCC (Klanten Contact Centrum). Zij kunnen u vertellen of de velden daadwerkelijk weer in gebruik genomen kunnen worden op de voorstaande data.
U kunt het KCC bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Taakverdeling onderhoud sportvelden
In de taakverdeling onderhoud sportvelden is geregeld dat de verenigingen na de wedstijden in het weekend de speelschade aan de velden moet herstellen.

Bereikbaarheid Gemeente
Voor vragen of informatie over het onderhoud en het gebruik van de sportvelden kunt u terecht bij het KCC, telnr. 14 0529.


Met vriendelijke groet,

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.


Inge Meeuwes - Muis
Medewerker administratie SCA
Afdeling Maatschappelijk Domein