Veilig Sport Klimaat

Helaas word je in de media af en toe opgeschrikt door situaties van fors grensoverschrijdend gedrag, op bijvoorbeeld kinderdagverblijven en verenigingen. Een ramp voor directbetrokkenen en een situatie waar je als club nooit hoopt in terecht te komen. Als bestuur van v.v. Mariënberg onderkennen we dit risico en willen hier actief beleid op voeren. Hierdoor kunnen alle leden in een veilig en sportief voetbalklimaat genieten van hun sport.

Dit beleid is opgesteld en vastgelegd in het “ VEILIG SPORT KLIMAAT“ beleidsdocument v.v. Mariënberg en behelst een reeks van preventieve maatregelen. Deze moeten ervoor zorgen dat grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen of in de kiem wordt gesmoord.

Onder aan deze pagina is het beleidsdocument te downloaden in pdf.

Hierin wordt verder gegaan op de maatregelen die we nemen. Wie onze vertrouwenspersonen zijn en wat ze voor jou kunnen betekenen en wat onze aanbevelingen zijn. 

Noeverman_Jana.jpg

Jan Noeverman
Vertrouwenspersoon
06-22419447

Noeverman_Dinya.jpg

Diny Noeverman
Vertrouwenspersoon
dino.bbb@hotmail.com