Cookie beleid vv Marienberg

De website van vv Marienberg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Helaas word je in de media af en toe opgeschrikt door situaties van fors grensoverschrijdend gedrag, op bijvoorbeeld kinderdagverblijven en verenigingen. Een ramp voor directbetrokkenen en een situatie waar je als club nooit hoopt in terecht te komen.

Als bestuur van v.v. Mariënberg onderkennen we dit risico en willen hier actief beleid op voeren. Hierdoor kunnen alle leden in een veilig en sportief voetbalklimaat genieten van hun sport.

Dit beleid is opgesteld en vastgelegd in het “ VEILIG SPORT KLIMAAT“ beleidsdocument v.v. Mariënberg en behelst een reeks van preventieve maatregelen. Deze moeten ervoor zorgen dat grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen of in de kiem wordt gesmoord.

Een aantal van deze maatregelen zijn bij v.v. Mariënberg al doorgevoerd:
1. Dit beleid op elke startavond van het seizoen voor leiders en trainers bespreken.
2. Dit beleidsdocument binnen de club uitrollen.
- a. Via onze site (onder downloads).
- b. Als bijlage toevoegen in de handboeken voor onze leiders en trainers.
- c. Dit document uitprinten en meegeven aan leiders om dit aan spelers uit te delen.
- d. Bij elke aanmelding van een nieuw lid wordt dit document verstuurd naar het nieuwe lid.
3. Borden met gedragsregels in kleedkamer.
4. Uitklapborden met gedragsregels bij onze jeugdwedstrijden.
5. Vertrouwenscontactpersoon (zie onderstaand) zoveel mogelijk onder de aandacht brengen binnen de club. In ieder geval bij de startavond van het seizoen voor leiders en trainers.

Genoemde maatregelen zijn goed, maar kunnen helaas nog niet garanderen dat er nooit een situatie van grensoverschrijdend gedrag voor gaat komen. We zijn daarom als bestuur ook zeer verheugd dat we een tweetal vertrouwenspersonen (ook bekend als Vertrouwens Contact Persoon, VCP) hebben.

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
De VCP is er voor iedereen: bestuursleden, commissieleden, spelende leden, ouders, begeleiders, trainers en de vrijwilligers van v.v. Mariënberg, die:
1. te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wil praten;
2. tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand anders eronder lijdt. De VCP zal naar je verhaal luisteren en je helpen zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.

De VCP heeft een begeleidende rol in welke stappen je kunt ondernemen. Alles zal in overleg gaan en er gebeurt niets wat je niet weet of wil.

Hoe is de VCP te bereiken?
Als je een VCP nodig mocht hebben, kan je hen aanspreken of contacten. Klik hier voor de contactgegevens.

Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF
Je kunt ook altijd gebruik maken van het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF. Dit is te bereiken op 0900-2025590 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag van 8.00-20.00 uur. Kijk voor verdere informatie: https://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact.

Aanbevelingen en NOC*NSF
Op het volgende blad vindt je enkele aanbevelingen vanuit de club waar wij waarde aan hechten. Verder vindt je regels die door de NOC*NSF zijn gemaakt om risico’s op ongewenst gedrag in de relatie speler en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Tot slot
Als bestuur zijn we blij weer een stap te hebben gemaakt naar een veilig en sportief voetbalklimaat voor iedereen. Zijn we nu klaar? Nee, absoluut niet. In de Jeugd Ouder Commissie (JOC) willen we een veilig sportklimaat blijvend onder de aandacht brengen en waar nodig te verbeteren. De JOC gaan zich verder bezig houden met alle facetten van Sociale Veiligheid binnen de club. Als leden en ouders kunnen jullie natuurlijk ook zelf bijdragen aan een veilig en sportief voetbalklimaat, door altijd alert te zijn op situaties die in strijd zijn met onze gedragsregels. De vereniging zijn we tenslotte met elkaar!

VEILIG SPORT KLIMAAT (VSK) v.v. MARIENBERG (mrt. ’18)
Aanbevelingen v.v. Mariënberg

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten aangereikt waar wij als bestuur veel waarde aan hechten.
1. Probeer als begeleider een meermansbezetting in de kleedkamer te regelen. Dit ter bescherming voor iedereen.
2. Vraag hiervoor ouders of stel eventueel een lijst op.
3. Wees het hele seizoen alert bij situaties die in strijd zijn met onze gedragsregels.
4. Twijfels? Vragen? Neem contact op met onze vertrouwenspersonen. Zij zijn er voor jou!

NOC*NSF
Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

Bestuur v.v. Mariënberg

Om dit beleidsdocument in pdf te downloaden, klik hier.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!